Visie

Onze visie is: Het zichtbaar uitdragen van naastenliefde met de uitgangspunten van “het Jenaplan van Peter Petersen (Bakker et al., 2016).” Centraal in de dienstverlening staat optimaal contact tussen ouders/verzorgers en leidsters. Een veilige, gestructureerde en geborgen omgeving bieden vinden wij belangrijk, zodat het kind zich optimaal en op eigen tempo en manier kan ontwikkelen met stimulerende ondersteuning van een deskundige groepsleiding. Dit door emotionele en lichamelijke veiligheid aan het kind te bieden en de gevoelens van ieder kind serieus te nemen. Daarbij moeten ruimte en materiaal van dien aard zijn dat zij bij de ontwikkelingsfasen en belangstelling van de kinderen passen, dat ze de kinderen stimule¬ren, veilig en makkelijk schoon te maken zijn. De inrichting van de groep moet zo zijn dat hij een gezellige sfeer uitstraalt, materialen kindvriende¬lijk en veilig zijn en makkelijk onderhouden kunnen worden.

Missie

Vanuit ons mens zijn, willen wij vanuit liefde in verwondering tot verbinding met elkaar komen te staan. Het KDV is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Door goede samenwerking van ouders en het KDV willen we de kinderen vormen tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

Peuter vissie

God schiep alles en zag dat het goed was. Ieder kind is uniek en van waarde in Gods ogen, elk kind is oké. Je kunt de ontwikkeling van het kind zien als een cadeau van God dat uitgepakt moet worden. Sommige kinderen scheuren de verpakking eraf, zien wat het cadeau is en gaan aan de slag met alle hulp van de mensen om hun heen. Ook heb je kinderen die het spannend vinden hun cadeau uit te pakken omdat ze niet weten wat er tevoorschijn komt en niet kunnen overzien hoe ze met het cadeau aan de slag moeten. Deze kinderen hebben wat extra aandacht nodig om te zien wat het is en van start te kunnen gaan met hun cadeau. Het is ons doel om die kinderen tijdens het VVE programma te stimuleren om hun cadeau uit te pakken en te helpen wat ze met het cadeau kunnen.

Peuter missie

Door het bieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten gaan wij het kind helpen bij het uitpakken van zijn cadeau. Dit doen we door spelende wijze aandacht te geven aan taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. In het spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten, waarbij de eigen verhalen van de kinderen een belangrijke basis vormen, zorgen voor interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen. Dit is dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling voor jonge kinderen.