Omdat jonge kinderen kwetsbaar zijn, stelt de rijksoverheid strenge kwaliteitseisen aan kinderopvang. Bij Kinderdagverblijf ut Kuukediefien kun je erop vertrouwen dat wij je zoon of dochter de hoogste kwaliteitszorg bieden. Ons kinderdagverblijf is in het bezit van alle vergunningen die de wet vereist. Daarbij investeren wij continu in ons personeel.

Toezicht en inspectie

Kinderdagverblijf ut Kuukediefien staat onder toezicht van de Inspectie Kinderopvang die verantwoordelijk is voor waarborging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO). De inspectie komt jaarlijks onverwacht langs om te zien hoe het er bij onze opvanglocatie aan toe gaat.

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is voor ouders een belangrijke informatiebron om na te gaan hoe de GGD oordeelt over de kwaliteit van de kinderopvanglocatie.

Sinds 2010 zijn ook gemeenten verplicht om toezicht te houden op kinderopvanglocaties. Vanuit haar wettelijke taak onderzoekt de Gemeente Urk regelmatig ons kinderdagverblijf en ziet daarbij onder meer toe op de brandveiligheid van ons pand.

Scholing

Kinderdagverblijf ut Kuukediefien is een kleine organisatie die zich kenmerkt door kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. De medewerkers spelen een hele belangrijke rol in de dagelijkse omgang met kinderen en ouders. Daarom investeert het Kuukediefien regelmatig in scholing van het personeel. De leidsters van Kinderdagverblijf ut Kuukediefien volgen geregeld cursussen, ook hebben wij een online leerplatform waarin belangrijke onderwerpen ter sprake komen om uw kind de zorg te bieden die het nodig heeft om je kind de zorg te bieden die het nodig heeft.

Pedagogisch Werkplan

In ons pedagogisch werkplan zijn een aantal belangrijke zaken vastgelegd, zoals ons pedagogisch beleid, ons beleid omtrent het aannemen van nieuwe personeelsleden, ons wenbeleid, overgangsbeleid en ziektebeleidsplan. Daarnaast zijn in het plan ook zaken als klachtenafhandeling en communicatie tussen ouders en leidsters vastgesteld. Wilt u het pedagogisch werkplan van Kinderdagverblijf ut Kuukediefien inzien, dan kunt u dit bij ons opvragen.

Arbeidsvoorwaarden

Voor de primaire arbeidsvoorwaarden volgen wij de CAO Kinderopvang. Dankzij onze ruime secundaire arbeidsvoorwaarden, werken de leidsters van Kinderdagverblijf ut Kuukediefien in een prettige en ontspannen sfeer. Meer informatie over onze werkwijze kun je terugvinden in ons Pedagogisch Werkplan.

Hygiëne

Een veilige omgeving is een schone omgeving. Daarom is het verboden om in ruimtes met baby's met straatschoenen te lopen. Alle ruimtes worden dagelijks schoon gehouden. Kindjes slapen zoveel mogelijk in hetzelfde bed. De bedden worden minimaal twee keer per week verschoond en daarnaast zo vaak als nodig.