25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Ut Kuukediefien neemt deze regels erg serieus. Niet alleen omdat wij hieraan moeten voldoen, maar ook omdat wij vinden dat het correct en respectvol is om zo om te gaan met privacy gevoelige informatie van een ander. In deze Privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met deze informatie omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Omdat u gebruik maakt van onze diensten verwerken wij uw (ouders/verzorgers en kinderen) persoonsgegevens. Hierbij gaat het om:

  1. Naam
  2. Achternaam
  3. Telefoonnummer
  4. E-mailadres
  5. Geboortedatum
  6. Adres
  7. Woonplaats
  8. Bankrekening
  9. BSN

Ook informatie over de gezinssituatie, zorg, voeding en gezondheid van uw kind verwerken wij. Persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst te kunnen aangaan en na te leven.

Wie kan de persoonsgegevens inzien en waar worden ze bewaard

Medewerkers die in verband met hun functie toegang moeten hebben, kunnen bij de persoonsgegevens van ouders/verzorgers en kinderen kunnen het dossier inzien. Medewerkers en derden die de gegevens gebruiken en inzien, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden bewaard in het kind-dossier en opgeborgen in een afgesloten kast. Verder worden ze digitaal opgeborgen in ons administratiesysteem.

Beveiligen

Kinderdagverblijf Ut Kuukediefien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kinderdagverblijf Ut Kuukediefien maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kinderdagverblijf Ut Kuukediefien verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kinderdagverblijf Ut Kuukediefien op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Nadat de overeenkomst is beƫindigd, worden de persoonsgegevens op basis van onze wettelijke en fiscale verplichtingen nog 7 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Delen met derden

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en het uitvoeren van de overeenkomst.

Google Analytics

Kinderdagverblijf Ut Kuukediefien maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Kinderdagverblijf Ut Kuukediefien te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kinderdagverblijf Ut Kuukediefien heeft hier geen invloed op. Kinderdagverblijf Ut Kuukediefien heeft Google geen toestemming gegeven om via Kinderdagverblijf Ut Kuukediefien verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Marketing en communicatie

Ut Kuukediefien maakt gebruik van een website, Facebook en Instagram. Tijdens de intakegesprek wordt er gevraagd aan ouders/verzorgers om een formulier in te vullen of zij instemmen met het gebruiken van fotomateriaal van hun kind voor deze doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw en uw kind zijn/haar gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek indienen via het ouderportaal. we reageren zo snel mogelijk, maar binnen 3 weken, op uw verzoek.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Wanneer u een klacht, vragen of opmerking heeft kunt u contact op nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp: privacyverklaring.

Herzien op : 05-04-2024