Het verschil tussen de vaste opvang en de flexibele opvang is dat uw dagen elke maand anders mogen zijn. Wel wordt er van u gevraagd om uw werkrooster voor de 24ste van de maand te sturen zodat wij onze werkrooster voor het personeel hierop aan kunnen passen. Het dagprogramma ziet er hetzelfde uit als de vaste opvang. Voor het dagprogramma zie kinderopvang, 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang VSO/TSO/BSO, 4 tot 12 jaar.