AMK

AMK staat voor Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Wij als kinderdagverblijf hanteren de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode beschrijft welke stappen wij moeten doorlopen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. De meldcode ligt ter inzage op kantoor. Medewerkers of ouders kunnen het AMK om advies vragen.

GGD & Gemeente Urk

Elk jaar hebben wij een controle van de GGD of alle regels gehanteerd worden. Denk hierbij aan het papierwerk en of ons kinderdagverblijf aan alle bouw- veiligheid-, hygiƫne-eisen voldoen. Elk jaar krijgen we hier ook een rapport over die te vinden is op: landelijkregisterkinderopvang.nl Ook de Gemeente Urk neemt deel in dit onderzoek. Verder helpt en verwerkt de Gemeente Urk nieuwe aanpassingen voor het kinderdagverblijf. Samen met alle scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen van Urk hebben wij meerdere malen per jaar vergaderingen met de Gemeente Urk. Zo zorgen wij dat alle instanties zoveel mogelijk met de neuzen dezelfde kant op staan.

IVH

IVH staat voor Integrale vroeghulp. IVH is tijdige hulp aan kinderen van 0 tot 7 jaar en te vroeg geboren kinderen. De hulp wordt ingezet bij vragen over ontwikkeling of gedrag en wordt gegeven aan kind en ouder/verzorger.

LOOKK

Deze organisatie regelt onze financiƫle kant. Dus zijn er vragen of opmerkingen over de facturen, kunt u contact opnemen met LOOKK. Ook als u vragen heeft over kindertoeslag of andere aanvragen, helpen zij u graag verder. Telefoonnummer LOOKK: 0547-361768

Ten Napel brandveiligheid

Wij hebben elk jaar een herhaling van BHV en kinder-EHBO bij Ten Napel brandveiligheid. Alle medewerkers zijn in bezit van een geldig kinder-EHBO en BHV Diploma.