Baby 0 t/m 1 jaar

De dag van je baby op Kinderdagverblijf ut Kuukediefien

De voedings-, verzorgings- en slaaptijden van uw baby worden bij ons zoveel mogelijk afgestemd op het ritme van thuis. Tijdens deze momenten krijgt uw baby alle aandacht en liefde van onze pedagogisch medewerkers. We doen er alles aan om uw kindje een vertrouwd gevoel te geven. Daarom wordt uw baby zoveel mogelijk verzorgd door een vaste leidster.

Dreumes en peuter 1 t/m 3 jaar

Kinderdagopvang

Als je kind leert lopen, wordt zijn wereld een stuk groter. Je kind kan nu plekken bereiken waar hij of zij voorheen niet bij kon. Kinderen hebben een enorme behoefte om te lopen en klimmen. Onze ruimtes zijn dan ook zo ingericht dat jonge kinderen er vrij en veilig kunnen bewegen.

Onze pedagogisch medewerkers spelen met passende activiteiten in op de ontwikkelingsstappen die je zoon of dochter maakt. We vinden het leuk om je kind uit te dagen en te prikkelen. Bijvoorbeeld met puzzelen, samen boekjes lezen en liedjes zingen of vrij spelen.

De dag van je dreumes/peuter op Kinderdagverblijf ut Kuukediefien ziet er als volgt uit*

06.30 - 09.00: de kinderen worden gebracht, vrij spelen
09.00 - 09.30: groepsactiviteit
09.30 - 10.00: knutselen
10.00 - 10.15: boekje lezen en zingen
10.15 - 10.30: fruit eten
10.30 - 10.45: toilet moment
10.45 - 11.30: buitenspelen
11.30 - 12.00: gericht spelen
12.00 - 12.15: bijbel lezen en zingen
12.15 - 12.45: brood eten
12.45 - 13.00: toilet moment
13.00 - 14.00: rustmoment**
14.00 - 14.30: snoezel moment
14.30 - 15.00: samen spelen
15.00 - 15.15: boekje lezen en zingen
15.15 - 15.45: fruit eten
15.45 - 16.00: toilet moment
16.00 - 17.00: buiten spelen
17.00 - 17.45: gericht spelen
17.45 - 18.30: vrij spelen

Peuterspelen

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) peuterspelen en kinderdagopvang zijn cruciaal voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Ze bieden niet alleen ouders de kans om te werken, maar stimuleren ook de ontwikkeling van kinderen. Door activiteiten zoals bijvoorbeeld puzzelen, kleuren, spelen met blokken, samen spelen met leeftijdsgenoten en leidsters, bereiden we kinderen voor op de basisschool en bieden we een veilige omgeving voor spel en leren. De indeling van het peuterspelen ziet er anders uit dan die van de dagopvang.

De indeling van het peuterspelen op Kinderdagverblijf ut Kuukediefien ziet er als volgt uit*

08.30 - 08.45: de kinderen worden gebracht, vrij spelen
08.45 - 09.00: kring, dag doornemen
09.00 - 09.30: keuzebord**
09.30 - 10.00: musicale activiteit
10.00 - 10.30: knutselen
10.30 - 10.45: toiletmoment
10.45 - 11.15: fruit eten
11.15 - 11.45: buiten spelen
11.45 - 12.15: keuzebord**
12.15 - 12.30: afsluiting

*) Tijden kunnen afwijken.

**) Voor kinderen die nog slapen gelden andere tijden.

***) Keuzebord betekent dat kinderen zelf hun activiteit mogen kiezen