In ons Pedagogisch Werkplan zijn een aantal belangrijke zaken vastgelegd, zoals ons pedagogisch beleid, ons beleid omtrent het aannemen van nieuwe personeelsleden, ons wenbeleid, overgangsbeleid en ziektebeleidsplan. Daarnaast zijn in het plan ook zaken als klachtenafhandeling en communicatie tussen ouders en leidsters vastgesteld.

In ons Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid staat beschreven wat we doen of juist niet doen tijdens situaties die met veiligheid en gezondheid te maken hebben. Wilt u het Pedagogisch Werkplan of Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid van Kinderdagverblijf ut Kuukediefien inzien, dan kunt u dit bij ons opvragen.