Contactmomenten

Gedurende de opvangperiode van je kind zijn er regelmatig contactmomenten met onze leidsters. Hieronder zie je een lijstje staan van de contactmomenten. Wij hechten waarde aan persoonlijk contact met ouders. Daarnaast staat het je als ouder/verzorger altijd vrij tijdens de openingsuren contact met ons op te nemen.

  • Uitgebreid kennismakingsgesprek bij de intake
  • Altijd gelegenheid om bij te praten tijdens de overdracht
  • Tussentijdse evaluatie na drie maanden opvang
  • Terugkerende 10-minutengesprekken
  • Eindgesprek aan het eind van de opvangperiode

Ouderavond

We hebben jaarlijks een ouderavond. Ouders worden hierover vroegtijdig ingelicht.