Kinderopvang Ut Kuukediefien laat ouders en kinderen op een rustige en prettige manier wennen aan de overgang van huis naar de kinderdagopvang. Daarnaast krijgen ook de ouders de tijd om te wennen en kunnen zij een beeld krijgen van de sfeer en werkwijze die wij toepassen op de kinderopvang.

De wenperiode is 1 dagdeel. Dit houdt in dat de kinderen komen van half 10 tot half 12 of van 13 tot 16 uur. Ieder kind heeft zijn eigen wenproces. Daarom wordt er goed gekeken hoe het met het kind gaat. Het kan namelijk zijn dat het kind langer de tijd nodig heeft om te wennen aan de groep of de omgeving. Als dit zo is, wordt in overleg met de ouder/verzorger de wenperiode verlengt.

Tijdens de wenperiode moet de ouder ten alle tijden bereikbaar zijn! Als het niet goed gaat tijdens het wennen zult u gebeld worden.

In ons inschrijfboekje zit ook een ‘3 maanden evaluatieformulier’. Ouders mogen die uit het mapje halen en na 3 maanden invullen en meegeven aan het kind. Degene die behoefte hebben aan een evaluatie gesprek kunnen dit aangeven en op een afgesproken moment langs komen. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van het kind en de ervaring die de ouders hebben met de opvang besproken.