Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is voor ouders een belangrijke informatiebron om na te gaan hoe de GGD oordeelt over de kwaliteit van de kinderopvanglocatie. Omdat Ut Kuukediefien een startend kinderdagverblijf is, is er op dit moment nog geen LRKP rapport beschikbaar.