In ons pedagogisch werkplan zijn een aantal belangrijke zaken vastgelegd, zoals ons pedagogisch beleid, ons beleid omtrent het aannemen van nieuwe personeelsleden, ons wenbeleid, overgangsbeleid en ziektebeleidsplan. Daarnaast zijn in het plan ook zaken als klachtenafhandeling en communicatie tussen ouders en leidsters vastgesteld. Wilt u het pedagogisch werkplan van Kinderdagverblijf ut Kuukediefien inzien, dan kunt u dit bij ons opvragen.