Klachtenprocedure

 • Bent u tevreden over ons kinderdagverblijf?
  Vertel het gerust door!


 • Bent u niet tevreden?
  Meld dit dan bij het kinderdagverblijf.
  Als u niet tevreden bent met onze werkwijze of andere zaken, kunt u contact opnemen met het kinderdagverblijf.
  Ook hebben wij in de hal een klachtenbrievenbus hangen waar u uw klacht anoniem kunt deponeren.
  Alle klachten worden zo snel mogelijk behandeld.


 • Is uw klacht hierna nog niet opgelost?
  Dan kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie kinderdagopvang.
  U betaalt hiervoor een vergoeding (klachtengeld).
  Om dit te kunnen doen moet u eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie doorlopen.